Prace magisterskie z ekonomii

Prace magisterskie z ekonomii – jak rozpocząć ich pisanie?

Prace magisterskie z ekonomii – jak rozpocząć ich pisanie?

Prace magisterskie z ekonomii często dotyczą bardzo ciekawych zagadnień. Ekonomia jest bowiem nauką fascynującą, która posiada wiele ciekawych doktryn.

W przekonaniu autora, pisząc taką pracę najlepiej być pasjonatem danego tematu. Wówczas pisanie takiej pracy będzie o wiele ciekawsze oraz przyjemne. Pisanie pracy magisterskiej z ekonomii należy rozpocząć od wybrania tematu. Powinien on być bezpośrednio związany z kierunkiem tych studiów. Takim tematem przykładowo może być problem nieuczciwej, a także zakazanej reklamy. Prace magisterskie z ekonomii – ciekawe pomysły.

Tego typu opracowanie należałoby rozpocząć od teoretycznych kwestii związanych z samym pojęciem reklamy. Później należy omówić nieuczciwą, a także zakazaną reklamę, czyli co to  tak naprawdę jest, jakie ma formy czy też czym się charakteryzuje.

Rozdział badawczy można zrobić w taki sposób, żeby podać przykłady tego typu reklam i wskazać co w nich jest zakazanego lub nieuczciwego. Innym tematem pracy magisterskiej z ekonomii może być biznesplan na podstawie nowo powstałej firmy.

Warto na pewno zacząć od definicji biznesplanu, jego roli w przedsiębiorstwie oraz elementów, z których się składa. Następnym krokiem powinno być przedstawienie wybranego przedsiębiorstwa.

Tutaj warto skoncentrować się na podstawowych informacjach, czyli opisie działalności, formy własności ewentualnie zatrudnionych pracowników czy też jej profilu. Później należy przedstawić biznesplan dla tej firmy. Omówić najważniejsze elementy oraz wskazać, do czego on może się przydać. Można również napisać tego typu pracę magisterską na przykład na temat bezrobocia na Śląsku.

Prace magisterskie z ekonomii – ogólne refleksje.

Generalnie tematy można mnożyć. Wybierając temat z ekonomii, warto pomyśleć o tym, skąd weźmiemy dane do pracy. Jeśli chcemy pisać na podstawie jakiejś konkretnej firmy, to musimy być pewni, że firma ta da nam swoje wewnętrzne dane. Dobrze wziąć tu dane z firm notowanych na giełdzie, mają one bowiem obowiązek publikować swoje dane finansowe. Wybierając firmę notowaną na giełdzie, posiadamy więc łatwiejszy dostęp do danych. Przy wyborze tematu należy uwzględnić kompetencje oraz preferencje naszego promotora. Jeśli wybrany temat nie odpowiada mu, wówczas trzeba ten temat zmienić. Ewentualnie można pomyśleć o zmianie promotora.

Oferty pracy

Dodaj komentarz